Curthane 80 WP

Fungisida ยป Curthane 80 WP

Faedah Jaya menyediakan fungisida Curthane 80 WP untuk mengendalikan penyakit bercak daun, busuk buah, busuk batang, patek/antraknosa dan penyakit busuk kaki yang diakibatkan oleh jamur dan cendawan.

  • Bahan Aktif: Mankozeb 80 %
  • No. Daftar: RI. 01020120103721
  • Pemegang: PT. Nathani Indonesia


Deskripsi

Curthane 80 WP merupakan Fungisida sistemik yang diformulasikan dalam bentuk tepung berwarna kuning yang dapat disuspensikan dalam air untuk mengendalikan penyakit yang disebabkan serangan jamur pada kentang.

Order Now